Schaft Fryslân bruggeld af?

Geplaatst op: 14 oktober 2015 10:47
2015-10-14 10:47:00

11-10-2015: Er zijn plannen om het bruggeld in Friesland af te schaffen.

Het afschaffen van ook de pauzes en dus het klompgeld zijn plannen om Fryslân aantrekkelijker te maken voor de watersporters.
Men wil e.e.a. realiseren door de bruggen van op afstand te bedienen. 
Reeds in 2017 zullen de bruggen over het Harinxmakanaal en de Scharsterbrug, die in Terherne, over de Janesleat en Noarder Aldewei centraal worden bediend.
Het jaar daarop volgen de bruggen van Wergea tot Grou, en verschillende andere bruggen. 
De provincie is met haar gemeenten in gesprek en het plan is de Provinciale Staten in de laatste maand van dit jaar over de plannen te laten besluiten.
Worden de plannen goedgekeurd dan betekent dat ongestoord doorvaren voor zeilers en bezitters en huurders van een motorboot.

Eén dag vakantie op het water staat gelijk aan twee dagen vakantie op land

Yachts for You!

Om met onze boten te varen is geen vaarbewijs nodig! 
Geen vaarervaring?
Leer varen bij de start van uw huurperiode en ontdek ons land vanaf het water!

Uw reservering is leeg