Het nieuwe jaar 2022 is begonnen.

Geplaatst op: 13 januari 2022 11:03
2022-01-13 11:03:00

13-1-2022: Het nieuwe jaar is een paar dagen oud.

Het 2e coronajaar, 2021, is achter de rug. De schoolvakanties zijn (bijna) voorbij.
2022 wordt, in ons land, het jaar waarin wij een 4e kabinet Rutte, na maanden onderhandelen, verwelkomen. Het wordt het jaar waarin wij als verhuurder van boten rekening moeten houden met nieuwe, stringentere wetten
 
Strengere wetgeving voor de watersport
Het wordt ook het jaar dat de overheden (de nationale overheid, provincies en gemeenten) in ons land strengere regels gaan stellen ook als het om de watersport en de daarbij horende vaarvakanties gaat.
Of het nu om: 
het (dure) vaarvignet gaat dat de gemeente Amsterdam dit jaar introduceert om in, door of langs Amsterdam te varen 
of 
dat het gaat om strengere controle op het (verboden) lozen van de inhoud van de vuilwatertanks 
of 
dat het verdere eerste stappen op het gebied van elektrisch varen betreft.
 
In Holland verder innoveren
Gelukkig heeft het 4e kabinet onder leiding van premier Rutte meer oog voor innovatie. Yachtcharters houden de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch varen in het oog.
Op dit moment is nog onduidelijk welke kant het op zal gaan. Zullen boten in de al dan niet nabije toekomst op waterstof gaan varen, of op waterstofkorrels, zullen boten worden voorzien van accu’s en zonnecellen?
Proeven die op dit moment gaande zijn vragen dat wel 16 accu’s op een boot moeten worden geplaatst om per dag 8 uur te varen. Dat gewicht kan een plezierjacht niet hebben.
Ook zijn er nog onvoldoende voorzieningen in de jachthavens om jachten met veel accu’s op te laden. Het is ook nog de vraag of de elektriciteitsnetten in ons land een dergelijke vraag wel aan zullen kunnen.
 
Investeren en subsidiëren
Havens hiervoor geschikt maken, maar ook de aanpassingen op bestaande (huur)boten vragen om tijd en om hoge investeringen niet alleen, maar ook om subsidies van de overheid.
Al met al mooie nieuwe ontwikkelingen in 2022 of het nu om verhuurders van boten, huurders van een jacht, eigenaren van jachthavens of van personen met een eigen boot gaat. Dus “werk aan de winkel” zoals wij dat in Holland zeggen voor alle genoemde partijen.

Eén dag vakantie op het water staat gelijk aan twee dagen vakantie op land

Yachts for You!

Om met onze boten te varen is geen vaarbewijs nodig! 
Geen vaarervaring?
Leer varen bij de start van uw huurperiode en ontdek ons land vanaf het water!

Uw reservering is leeg