Spuien als het kan, pompen als het moet!

Geplaatst op: 28 januari 2024 12:27
2024-01-28 12:27:00

28-1-2024: Nederland is bij uitstek een waterland.

Inderdaad ons land is een waterland. Met vele honderden bedrijven die er hun diensten aanbieden.
Bedrijven van verschillende aard zijn werkzaam in de watersport-sector en bieden werk aan duizenden. Zeilscholen, servicebedrijven, bouw van jachten, opleidingsinstituten, boot verhuurders, adviesbureaus, juristen met watersport als vakgebied, en ga zo maar verder.
Dat daarbij een belangrijke taak is weggelegd voor de HISWA moge duidelijk zijn. Deze organisatie vertegenwoordigt de watersport branche sinds jaren. Enkele jaren terug heeft ook de recreatie sector zich er bij aangesloten en vandaag de dag gaat de organisatie verder onder de naam HISWA-Recron.

Waardevolle bijdrage
De organisatie zet zich breed in richting onder andere de verschillende lokale, lagere overheden en de rijksoverheid. Maar ook richting maatschappelijke organisaties is de brancheorganisatie actief. Het woord brancheorganisatie zegt het al, de HISWA zet zich met name in voor bedrijven en niet voor primair voor de consument.
Maar indirect heeft ook de consument er veel aan. Immers goed functionerende, betrouwbare bedrijven zijn bedrijven die -met een enkele uitzondering hier en daar- een goed product leveren. Om als bedrijf een "HISWA erkend bedrijf" te zijn moet elk aangesloten bedrijf aan alle eisen die door deze overkoepelende organisatie gesteld worden voldoen en.... blijven voldoen.

Van schade door hoog water tot het verplicht stellen van een vaarbewijs
En of het nu gaat om schade die in de maanden december 2023 / januari 2024 door hoge waterstanden rondom het Ijsslmeer en het Markermeer is ontstaan of het innemen van een standpunt over het wel of niet verplicht stellen van een vaarbewijs, voor een breed scala aan onderwerpen voelt de organisatie zich verantwoordelijk.
Schade door het hoge water aan werven, campings, vakantieparken, jachthavens en zo verder veroorzaakt door steeds weer problemen met hoog water vragen momenteel aandacht. Met Rijkswaterstaat zal hierover indringend gesproken worden want die overheidsorganisatie slaagt er maar niet in om aan het peilbesluit IJselmeergebied uit 2018 behoorlijk uitvoering te geven. De HISWA spreekt zelf van "onbehoorlijke uitvoering". 
Rijkswaterstaat staat dan ook een forse claim te wachten van ondernemers die getroffen zijn:  terreinen die onbegaanbaar zijn geworden door het water, verzakkingen van gronden en kades, gebouwen onder water (toiletgebouw en restaurant), onbruikbare elektriciteitskasten tot geknapte meerpalen en losgeslagen schepen die beschadigd zijn geraakt.

Spuien als het kan, pompen als het moet
De overheid zal zich actiever moeten opstellen om schade te voorkomen. Het waterpeil dient volgens Peilbesluiten op het vastgestelde niveau gehouden te worden waarbij met landbouw, natuur en het bedrijfsleven rekening wordt gehouden. In peilbesluiten is vastgelegd welke de waterhoogten in ons land dienen te zijn. Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat maar ook bijvoorbeeld de waterschappen hun verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen dat "schade veroorzakende situaties", zoals de HISWA die noemt, voorkomen worden.

@HISWARECRON #HISWARECRON - YACHTS4U - HISWA ERKEND BEDRIJF

Eén dag vakantie op het water staat gelijk aan twee dagen vakantie op land

Yachts for You!

Om met onze boten te varen is geen vaarbewijs nodig! 
Geen vaarervaring?
Leer varen bij de start van uw huurperiode en ontdek ons land vanaf het water!

Uw reservering is leeg