Regels op het water:
"Wetgeving"

"Ervaar de magie van het reizen met een boot!"

Vaarregels voor als u in ons land gaat varen

U huurt een boot? Ken de vaarregels!
Zoals het autoverkeer op de weg te maken heeft met verkeersregels heeft men op het water te maken met vaarregels.

De belangrijkste regels zijn:

  • Kijk even vaak achterom als vooruit en weet wat er in uw omgeving gebeurt. 
  • Groot gaat boven klein: de grote boten (met name de beroepsvaart) hebben in de meeste situaties voorrang
  • Vaar aan de stuurboord zijde van het vaarwater (rechts)

Vaarregels

Het lijkt zo onbelangrijk maar even vaak achterom als vooruit kijken vinden wij een van de belangrijkste vaarregels.
Zeker op de grotere vaarwateren zoals bijvoorbeeld het Prinses Margrietkanaal in Friesland waar ook de binnenvaart gebruik van maakt.

De beroepsvaart
Vaak lijkt de beroepsvaart veraf en lijkt het er dus veilig maar de snelheid van deze schepen wordt onderschat. En voor u het weet is zo’n boot vlakbij.

Vaar aan de rechterkant
Let ook op: als zo’n binnenvaart boot u te dicht nadert kan u te maken krijgen met zuiging en golfslag veroorzaakt door de beroepsvaarder.

Stuurboord en “dode hoek”
Daarom: vaar zoveel mogelijk aan de rechterzijde van het water en laat het midden vrij voor de “grote jongens/ meisjes”.
Zorg dat u de stuurhut van de beroepsschipper steeds kan zien. Als u de stuurhut ziet dan ziet de beroepsvaarder u ook.
Als u de stuurhut niet ziet dan wordt u ook niet gezien: de zogenaamde “dode hoek”.

Ander verkeer op het water

18 soorten boten
Het is dit regelement waar de vaarregels in staan. Het binnenvaartpolitiereglement onderscheidt ongeveer 18 soorten van schepen.
Van motorschip en groot schip via vissersschip en duwbak naar veerpont, snelle motorboot en waterscooter. Heel ander verkeer dan op land waar u op de pagina “Van autovakantie naar vaarvakantie” meer over leest.
Het Binnenvaartpolitiereglement moet u aan boord hebben (digitaal of op papier: wateralmanak 1) en bij controle door de waterpolitie moet u het reglement tonen.

De schipper is
altijd eindverantwoordelijk

Aan boord is er maar 1 “de baas”. 
De wetgever is hier in het binnenvaartpolitiereglement heel stellig over en noemt die expliciet: de schipper. Deze heeft het gezag aan boord. Ook aan boord van een pleziervaartuig zoals aan boord van de jachten die u bij ons kan huren.
Huurder = schipper.

De huurder is een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
Uit de HISWA voorwaarden

Dat is zeker ook de reden dat wij een boot, volgens de HISWA voorwaarden, alleen mogen verhuren aan “een natuurlijke persoon” en niet aan groepen, bedrijven, organisaties, enzovoort.

De schipper is eindverantwoordelijk of het de eigen boot of een gehuurde boot betreft.

Ken uw verantwoordelijkheid
Ken uw verantwoordelijkheid

Gedrag op het water

Snelheid
Veroorzaak geen golfslag door te hard te varen.
Dit is een -wat wij noemen- een “fatsoens-vaarregel”. Door golfslag kan u de oevers van het vaarwater beschadigen en vaak ook de daar gelegen boten en bootjes.
 
Sluis
Het is er vaak druk. Sluizen zijn de plekken waar de binnenvaartschipper zijn/ haar collega van de pleziervaart “ontmoet”.
De belangrijkste vaarregels zijn:
wacht op uw beurt, 
volg de instructies van de sluiswachter op
de beroepsvaart gaat voor de pleziervaart de sluis in
motor uit in de sluis
 
Motor uit
Uit onze praktijk blijkt dat men vaak de motor aan laat.
Het is in de sluis hectisch en men is met z’n allen zo geconcentreerd bezig dat het uitdoen van de motor vergeten wordt. Toch is deze “fatsoens-vaarregel” er een om zich aan te houden.
Dat geldt ook voor de beroepsschippers die vaak hun hek- en boegschroef aan laten staan om hun boot “tegen de kant” aan te duwen.
Motoren uit dus!
De vrijkomende gassen IN een sluis…..niet wenselijk!
Vaar langzaam: veroorzaak geen golfslag
Vaar langzaam: veroorzaak geen golfslag

Voorrangsregels

De beroepsvaart heeft voorrang. Kleine boten moeten aan de boten die langer zijn dan 20 meter voorrang verlenen.
Veerponten en cruiseboten (riviercruises) hebben, evenals sleep-, roei- en zeilboten, voorrang. Dat geldt ook voor kano’s.

Vaarbewijs
Voor de jachten die wij verhuren is geen vaarbewijs vereist. Wel praktische vaarervaring. 
  • Als u gaat varen met een kleine of grote boot die harder kan(!) varen dan 20 km/u is het hebben van een vaarbewijs verplicht. 
  • Gaat u varen met een boot die langer is dan 15 meter, of die nu  snel of alleen maar langzaam kan varen: ook dan is het bij zich hebben van een vaarbewijs verplicht.

Ook interessant:

Boot huren in Friesland
Fryslân

Friesland, watersport provincie bij uitstek!

Huren

Vaak gehoord: 'koop een boot en werk......'

Boten

Begonnen als verhuurder van een privé boot

Eén dag vakantie op het water staat gelijk aan twee dagen vakantie op land

Yachts for You!

Om met onze boten te varen is geen vaarbewijs nodig! 
Geen vaarervaring?
Leer varen bij de start van uw huurperiode en ontdek ons land vanaf het water!

Uw reservering is leeg